CIA2SFM

Naziv projekta:

Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom

Naziv projekta v angleščini:

Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training

Kratica:

CIA2SFM

Časovni okvir:

1. februar 2015–1. januar 2018

Program:

Erasmus+, K2

Spletna stran:

http://www.cia2sfm.org/

Koordinator:

CFRI (Croatian Forestry Research Institute)

Partnerske države:

Avstrija, Hrvaška, Slovenia

Kontaktna oseba:

Dr. Nevenka Bogataj

Namen in cilji:

Pregled izobraževalnih praks na področju trajnosti.

Trajnostno upravljanje z viri (na primeru gozda).

Spoznavanje novih ciljnih javnosti.

Izobraževalni program.

Vsebina:

Študija dobrih praks za vsako od partnerskih držav bo podlaga za nastanek novega izobraževalnega programa o trajnostnem upravljanju z gozdom. Vsebino projekta tvorijo metodologija, kurikulum, e-učna platforma in preprost priročnik za njeno uporabo. Proces in rezultati bodo sistematično ovrednoteni, ker je cilj neposredna implementacija v vsaki državi.

Opis:

Študija dobrih praks usposabljanja bo omogočila nov in inovativen program usposabljanja o trajnostnem upravljanju skupaj z učnim gradivom in priročnikom. V evalvacijsko študijo pilotne izvedbe bo vključena skupina usposobljenih strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Pionirsko delo bo uporabno v okviru izobraževanja odraslih ter kot model za pripravo novih programov za različne ciljne skupine. Vzpostavljeno bo sodelovanje z novimi partnerji. Referenčno točko prispevka ACS predstavljajo študijski krožki in program usposabljanja za trajnostni razvoj, katerega ključni element je upravljanje z viri. Pričakujemo medsektorske ter mednarodne rezultate.

Pričakovani rezultati:

Študija dobrih praks v vsaki od partnerskih držav,

Delovna srečanja v vsaki od partnerskih držav (1 v Sloveniji, junij 2016)

Izobraževalni program o trajnostnem upravljanju z viri (metodologija in kurikulum),

E-učna platforma,

Priročnik za uporabo platforme.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki