Uresničevanje EPUO 2015-2017 v Sloveniji

Naziv projekta:

Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v Sloveniji

Naziv projekta v angleščini:

National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning 2015–2017 - Slovenia

Časovni okvir:

november 2015 – oktober 2017

Program:

Erasmus+

Spletna stran:

http://tvu.acs.si/paradaucenja/projekt/opis

Koordinator:

Andragoški center Slovenije (ACS)

Kontaktna oseba:

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica EPUO
(T: 01 584 2576, E: zvonka.pangerc@acs.si)

Vsebina:

Projekt je namenjen popularizaciji sporočil prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Poudarek je na pridobivanju temeljnih zmožnosti in drugih ključnih kompetenc odraslih. Projekt je sestavni del raznolikih prizadevanj držav članic EU, da pod vodstvom Evropske komisije v čim večji meri uresničijo strateške usmeritve novega akcijskega načrta za učenje odraslih in ga približajo vsem javnostim.

Opis:

Projektne dejavnosti pomenijo nadaljevanje projekta Uresničevanje prenovljenega EPUO 2014–2015 v Sloveniji, katerega ključna rezultata sta Parada učenja in strokovni dogodki EPUO 2015 za spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti odraslih za štiri ciljne skupine – mlade, brezposelne, priseljence in podeželsko prebivalstvo. V letu 2016 bodo strokovni dogodki EPUO nadgrajeni. Štirje od sedmih bodo še naprej nagovarjali izobraževalno prikrajšane, prej omenjene ciljne skupine, pri treh pa bo poudarek na pridobivanju ključnih kompetenc za boljšo zaposljivost pripadnikov treh ciljnih skupin: mladih brezposelnih, dolgoročno brezposelnih in zaposlenih, pri vseh pa gre za odrasle z nizko stopnjo izobrazbe/kvalifikacij. Spoznanja in priporočila bodo nosilci dogodkov predstavili na zaključnem dogodku.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim.

Pričakovani projektni rezultati:

  • vzpostavitev nacionalnega koordinacijskega telesa
  • posodobljena strategija ozaveščanja in šest akcijskih načrtov
  • druga faza strokovnih dogodkov
  • spletno zasnovana IKT podpora in gradivaZavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki