GOAL

 

Naziv projekta:

Svetovanje odraslim v izobraževanju

Naziv projekta v angleščini:

Guidance and Orientation for Adult Learnes

Kratica:

GOAL

Časovni okvir:

1. februar 2015–31. januar 2018

Program:

Erasmus+, K3

Spletna stran:

 http://www.projectgoal.eu/

Koordinator:

Vlaames Gemeenschap (Department Onderwijs en Vorming)

Partnerske države:

Belgija, Češka Republika, Islandija, Litva, Nizozemska, Slovenija, Turčija (tihi partner)

V Sloveniji sodelujemo: MIZŠ, ACS in CPI.

Kontaktna oseba:

mag. Tanja Vilič Klenovšek (T: 01 584 2584, E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si)

Namen in cilji:

Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah, kar bo prispevalo k povečanju vključenosti v vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela.

Vsebina:

V projektu bomo na podlagi študije o potrebah manj izobraženih odraslih razvili pristope svetovalne dejavnosti za podporo različnim manj izobraženim skupinam odraslih. V Sloveniji bodo to prvenstveno odrasli iz skupin: migranti, manj izobraženi zaposleni in brezposelni, starejši od 50 let. Za namen izvajanja svetovanja bo vzpostavljeno partnerstvo med svetovalnimi središči za izobraževanje odraslih (središči ISIO) ter šolskimi centri, ki izvajajo tudi izobraževanje odraslih. Opredelili bomo tudi kompetence, ki jih morajo imeti svetovalci za delo z ranljivimi skupinami odraslih.Poleg svetovalne vsebine bo velik poudarek dan tudi evalvaciji; evalvirali se bodo procesi svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih. Rezultati evalvacije bodo omogočili podrobnejši vpogled v oblikovanje meril, pogojev ter dejavnikov, ki so ključni za uspeh te dejavnosti. Podatke bomo uporabili tudi za razvoj sistemske podpore na ravni urejanja politike in sodelovanja različnih partnerjev za nadgradnjo modelov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v vseh državah partnericah.

Opis:

 • Preučiti potrebe manj izobraženih odraslih po svetovalni dejavnosti za vključitev v izobraževanje in učenje.
 • Razviti pristope svetovalne dejavnosti za podporo izbranim manj izobraženim skupinam odraslih in jih implementirati.
 • Opredeliti kompetence, ki jih mora imeti svetovalec za delo z manj izobraženimi odraslimi.
 • Razviti metodologijo za ovrednotenje rezultatov svetovalne dejavnosti na ravni posameznika.
 • Izmenjava izkušenj med vključenimi državami, s poudarkom na modelih svetovalne dejavnosti in vrednotenja znanja odraslih.

Pričakovani rezultati:

 • Vzpostavitev/izboljšanje partnerstev za svetovalno dejavnosti v izobraževanju odraslih z ustreznimi deležniki in organizacijami.
 • Razvoj posebnih orodij za izvajanje svetovalne dejavnosti za manj izobražene odrasle, ki se vključujejo v izobraževanje odraslih.
 • Opredelitevkompetenc, potrebnih za svetovalce za zadovoljevanje specifičnih potreb manj izobraženih odraslih.
 • Doseganje ranljivih skupin odraslih (starejši, manj izobraženi brezposelni in zaposleni, migranti idr.).
 • Zagotavljanje svetovalne dejavnosti za izbrane ciljne skupine odraslih.
 • Izboljšanje kakovosti storitev svetovanja za optimizacijo učnih rezultatov posameznikov.
 • Oblikovani predlogi na sistemski ravni za izboljšanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih: na nacionalni in evropski ravni.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki