LSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta:

Življenjske spretnosti odraslih v Evropi

Naziv projekta v angleščini:

Life Skills for Europe

Kratica:

LSE

Časovni okvir:

28. december 2016–27. december 2018

Program:

Erasmus+, K2

Spletna stran:

 https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/

Koordinator:

European Association for Education of Adults – EAEA

Partnerske države:

EAEA, Danska, Velika Britanija, Grčija in Slovenija

Kontaktna oseba:

Mag. Estera Možina (T: 01 584 2591, E: ester.mozina@acs.si)

Namen in cilji:

  • Spodbujanje udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju,
  • Ustvarjanje možnosti za sodelovanje med organizacijami in socialnimi partnerji, ki se ukvarjajo s priseljenci in z manj usposobljenimi odraslimi,
  • Izboljšanje zdravstvenih pogojev, večja vključenost otrok v šolo, boljše možnosti zaposlovanja pri udeležencih izobraževanja za življenjske spretnosti,
  • Večja prepoznavnost vloge neformalnega izobraževanja (odraslih) za doseganje socialne vključenosti v EU.

 

Vsebina:

Opredelitev koncepta in teoretskih podlag za ‘življenjske spretnosti’ bo omogočilo pomembno dodano vrednost na področju izobraževanja odraslih, predvsem v pripravi teoretskih in strokovnih podlag za povezovanje življenjskih projektov ranljivih skupin odraslih ter ukrepov in programov izobraževanja odraslih. Opredelitev terminologije bo omogočila zbiranje odličnih praks s področja razvoja življenjskih spretnosti in inovativnih izobraževalnih pristopov in orodij za razvijanje življenjskih spretnosti iz vse Evrope. Primeri odličnih praks in inovativnih orodij bodo objavljeni na spletni strani projekta. Tako želimo s projektom vplivati na razvoj teorije in prakse izobraževanja odraslih ter hkrati omogočiti izmenjavo praktičnih izkušenj s področja razvoja življenjskih spretnosti. S projektom bomo vplivali na boljše učinke izobraževanja odraslih, posledično pa na večja kakovost življenja in vključenost v družbo in na trg dela.

Opis:

V okviru projekta LSE bomo zbirali, primerjali in nadalje razvijali izobraževalne pristope za razvoj življenjskih spretnosti (gre za celovitejše pristope k razvoju temeljnih zmožnosti). Raziskali in omogočili bomo orodja in priporočila za razvoj življenjskih spretnosti pri izbranih ranljivih skupinah odraslih. Razvijali bomo prenosljive modele in module za razvoj življenjskih spretnosti v EU. Pripravili bomo konkretne predloge glede razvoja in implementacije strategije razvoja življenjskih spretnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ob tem bo pripravljeno tudi orodje za načrtovalce politik na različnih ravneh od regionalne do evropske ravni.  

Pričakovani rezultati:

Projekt bo omogočil naslednje konkretne rezultate:
  • Pripravljen bo 'terminološki slovar življenjskih spretnosti', ki bo temeljil na raziskavi med izobraževalnimi organizacijami, pregledu literature in intervjujih, s čimer se bodo analizirali različni pristopi in razumevanje koncepta življenjskih spretnosti v Evropi (IO1).
  • Vzpostavljena bo spletna 'zbirka odličnih praks s področja razvoja življenjskih spretnosti' iz vse Evrope, ter analiza dobrih praks, ki bo pripomogla k boljšemu razumevanju učinkovitih praks in razumevanju učinkovitih pristopov k razvoju življenjskih spretnosti (IO1-b).
  • Vzpostavljena bo spletna zbirka 'orodij za razvijanje življenjskih spretnosti', ki se uporabljajo v Evropi z namenom, da bi promovirali in spodbujali razvoj življenjskih spretnosti in medkulturnega razumevanja (IO1-c).
  • Oblikovana bodo strokovna 'izhodišča za razvoj in implementacijo prenosljivih modulov' za pripravo izobraževalnih programov za razvoj življenjskih spretnosti, na primer module za razvoj jezikovnih, matematičnih, finančnih in digitalnih zmožnosti, ter zmožnosti povezanih z ohranjanjem zdravja ter družbene vključenosti (IO2).
  • Pripravljeno bo 'orodje za ozaveščanje in pripravo strategij za razvoj življenjskih spretnosti', ki bo vključevalo spoznanja iz analize terminologije ter analize odličnih praks ter orodij, temveč tudi priporočila za oblikovanje strategij razvoja življenjskih spretnosti na različnih ravneh (IO3).
Izvedeni bosta dve mednarodni promocijski delavnici, ki bosta namenjena strokovni predstavitvi in poglabljanju razumevanja projektnih rezultatov. Prva delavnica bo v Patrasu, v Grčiji, aprila 2018, druga pa v Bruslju, v Belgiji, oktobra 2018.
 Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki