SkillHUBS


 

Naziv projekta:

Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb

Naziv projekta v angleščini:

Transnational prison up-skilling and training model

Kratica:

SkillHUBS

Časovni okvir:

november 2017– april 2020

Program:

Erasmus+, K3:  Support for Policy Reform – Innitiatives for Policy Innovation – Forward Looking Cooperation Projects

Spletna stran:

 še ni

Koordinator:

CIK Trebnje

Partnerske države:

Belgija,  Malta, Nizozemska, Romunija, Slovenija, Velika Britanja

Kontaktna oseba:

Mag. Estera Možina (T: 01 584 2591, E: ester.mozina@acs.si)

Namen:

Andragoška stroka v Sloveniji in tudi ACS se ne ukvarjata sistematično z izobraževanjem zapornikov.  Izobraževalne potrebe in značilnosti zapornikov so v veliki meri neraziskane, ni razvitih teoretskih in strokovnih podlag izobraževanja in usposabljanja  zaprtih oseb. Nekoliko bolj se s področjem izobraževanja zaprtih oseb v Sloveniji ukvarja le področje svetovanja v okviru Središč za informiranje in svetovanje. Izobraževalne organizacije za odrasle so v te pogledu prepuščene same sebi, obstoječe izobraževalne programe in pristope poskušajo prilagoditi zaprtim osebam. 

Obstoječi projekt pomeni poskus, da se razvije celovit model ugotavljanja izobraževalnih potreb in razvoja temeljnih zmožnosti zaprtih oseb, ki bi jim po prestani kazni pomagal pri ponovnem vključevanju v družbo in na trg dela. 

Cilji:

 

  • Razvoj strokovnih znanj in kompetenc svetovalcev / mentorjev za ocenjevanje, vrednotenje in razvoj temeljnih spretnosti pri zaprtih osebah. 
  • Izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb na področju temeljnih in prenosljivih temeljnih spretnosti za potrebe sedanjega in prihodnjega poklicnega razvoja s pomočjo inovativnega in prenosljivega modela. 
  • Priprava priporočil za uvajanje modela v nacionalne sisteme izobraževanja. 
  • Diseminacija in osveščanje deležnikov o rezultatih projekta.  

Opis:

V okviru projekta LSE bomo zbirali, primerjali in nadalje razvijali izobraževalne pristope za razvoj življenjskih spretnosti (gre za celovitejše pristope k razvoju temeljnih zmožnosti). Raziskali in omogočili bomo orodja in priporočila za razvoj življenjskih spretnosti pri izbranih ranljivih skupinah odraslih. Razvijali bomo prenosljive modele in module za razvoj življenjskih spretnosti v EU. Pripravili bomo konkretne predloge glede razvoja in implementacije strategije razvoja življenjskih spretnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ob tem bo pripravljeno tudi orodje za načrtovalce politik na različnih ravneh od regionalne do evropske ravni.  

Pričakovani rezultati:

Pričakovani doseženi rezultati so novi modeli inovativnih pristopov za ocenjevanje,vrednotenje, priznavanje ter za razvijanje ali prekvalificiranje zaprtih oseb.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki