Arhiv

Brez sodelovanja v mednarodnih projektih, izmenjave izkušenj in študija si kakovostnega dela ni mogoče predstavljati, zato je mednarodno sodelovanje nepogrešljivi sestavni del dejavnosti ACS od ustanovitve dalje. Njegovi sadovi so projekti, ki so postali stalnica slovenskega izobraževanja odraslih.

 

Naslov / kratica projekta

Nosilec projekta

Vir financiranja

Trajanje

Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries – SHAPE Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtyma – KEUDA, Finska Erasmus+
2014–2016
Implementation of the renewed European Agenda for Adult Learning 2014–2015 in Slovenia (Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2014–2015 v Sloveniji) – EPUO 2014–2015 Andragoški center Slovenije (ACS) Erasmus+ (Omejen razpis za Implementacijo prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2014–2015) 2014–2015
Programme for the International Assessment of Adult Competences – PIAAC Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD   2013–2015
Know your Lifestyle – Introducing Sustainable Consuption in 2'nd Chance Education – KYL Inštitut za mednarodno sodelovanje nemške zveze za izobraževanje odraslih, Nemčija (dvv international - Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., DVV) Europe Aid / 131141/C/ACT/MULTI 2013–2015
Consolidation, Outcomes, Dissemination, Agency – CODA Nottingham Trent University – NTU, Združeno kraljestvo Program Vseživljenjsko učenje 2013–2014
European InfoNet Adult Education III – InfoNet Katoliško združenje za izobraževanje odraslih (Katholische Erwachsenenbildung Deutschland – KBE), Bonn, Nemčija Vseživljenjsko učenje – Grundtvig: Multilaterarna omrežja 2012–2015
Implementation of the renewed European Agenda for Adult Learning 2012–2014 in Slovenia (Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012–2014 v Sloveniji) – EPUO 2012–2014 Andragoški center Slovenije (ACS) Vseživljenjsko učenje – Grundtvig (Omejen razpis za Implementacijo prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih 2012–2014) 2012–2014
Benefits of Lifelong Learning – BeLL Nemški inštitut za izobraževanje odraslih – Center za vseživljenjsko učenje Leibniz (DIE) Program Vseživljenjsko učenje – Študije in komparativne raziskave (KA 1) 2011–2015
Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio INTERREG – Study Circles(Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju INTERREG – Študijski krožki) Deželni odbor Nacionalnega sveta za poklicno usposabljanje (Ente nazionale formazione addestramento professionale – ENFAP) Furlanije Julijske Krajine (Comitato regionale dell’ENFAP del FVG), Gorica, Italija Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 (Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013) 2011–2014
Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v izobraževanju odraslih – prispevek k vpeljavi Evropskega okvira za zagotavljanje kakovosti – EuroPeerGuid Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins (CECOA), Portugalska Program Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci, Prenos inovacij 2011–2012
Širimo semena učenja – SLS Estonska zveza izobraževalcev odraslih (Andras) Program Vseživljenjsko učenje – Grundtvig, Učna partnerstva 2010–2012
Capitalizing on Validpack: Going Europe wide – CAPIVAL Romanian Institute for Adult Education – IREA Program Vseživljenjsko učenje 2010
Izmenjava izkušenj v svetovanju v izobraževanju odraslih Andragoški center Slovenije (ACS) Leonardo da Vinci, Mobilnost (program sofinancira Ministrstvo za šolstvo v okviru Letnega delovnega načrta ACS) 2008
Svetovanje na delovnem mestu 2 – GM-2 Centre for Flexible Learning (CFL), municipality of Soderhamn, Švedska Leonardo da Vinci (program sofinancira Ministrstvo za šolstvo v okviru Letnega delovnega načrta ACS) 2007–2009
Širitev metode kolegialnega presojanja II – PeerReview II Avstrijski inštitut za raziskovanje in poklicno usposabljanje (Osterreichisches Institut fur Berufsbildungsforschung - OIBF) Program Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci 2007–2009
Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education – INCLUD-ED Universitat de Barcelona 6. Framework Programme 2006–2011
Voices for inclusion, voices for
access in language learning and cultural education – VIVACE
Nottingham Trent
University
Lingua 1, Ministrstvo za šolstvo in šport 2006–2009
European Family Learning
Network / Evropska mreža za družinsko
učenje – EFLN
Centre for Flexible Learning (CFL) Gruntvig 4 2006–2008
Families and active citizenship
– an integrated training – FACE IT!
EuroEd Gruntvig 1 2006–2008
Professionalization of Literacy
and Basic Education – Basic Modules
for Teacher Training – TRAIN
German Institute for Adult Education (DIE) Gruntvig 1 2006–2008
Twinning the Elderly Disadvantage and Disabled with the Young By Encouraging Active Reminiscence – Teddy Bear CMEPIUS Socrates II – Grundtvig 2 2006–2007
Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The contribution of the Education System – LLL2010 Tallin University 6. Framework Programme 2005–2011
European Network for Motivational Mathemathics for Adults – EMMA Vox, the national institute for adult learning Socrates – Grundtvig 2005–2007
Value of Work – VOW The Education and Training Service Centre Leonardo da Vinci 2005–2007
Recognition of non-formal and
informal learning – OECD
OECD Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, dreužino in socialne zadeve 2005–2007
Developing local learning centres and learning partnerships as part of Member States targets on for reaching the Lisbon goals in the field of education Research voor Beleid B.V. Evropska komisija 2005 (9 mesecev)
European Conference in Norwich, England on the theme of Learning, Work and the Lisbon Goals NIACE   2005
Mathematics in Action – MiA The Danish University of Education Socrates – Grundtvig 1 2004–2006 (36 mesecev)
Razvijanje in širjenje mreže z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje,
Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in izobraževanje ter usposabljanje osipnikov
Ministrstvo za šolstvo in šport Evropski strukturni sklad 2004–2006 (24 mesecev)
Key Skills Portfolio Assisted Learning – Key PAL EIFEL, Francija Socrates – Grundtvig 1 2004–2006 (24 mesecev)
International Adult Learners Week in Europe – IntALWinE UNESCO Socrates – Grundtvig 4 2003–2006
Razširitev projekta ETGACE na Romunijo in Madžarsko – RE-ETGACE University of Surrey, Guildford, United Kingdom 5. Framework Programme 2003–2004 (12 mesecev)
Omogočimo učenje tujih jezikov skupinam na obrobju – ALLEGRO Nottingham Trent University Socrates – Lingua 2002–2005 (36 mesecev)
Development of Quality Management in Adult Education by Developing Self-assessment Process Lahti Region Education Consortium, Salpaus Further Education Socrates 2002–2005 (36 mesecev)
Promoting Social Inclusion Through Basic Skills Learning Magyar Nepfoiskolai Tarsasag Nepfoiskola Intezet Socrates 2002–2005 (36 mesecev)
Widening and strengthening the European dimension of Lifelong Learning Week Movement – TVU-Gruntvig Andragoški center Slovenije (ACS) Socrates – Grundtvig 1 2002–2004 (24 mesecev)
Adult education driving licence – ADDED Andragoški center Slovenije (ACS) Socrates – Grundtvig 1 2002–2004 (24 mesecev)
To make Up Arrears of Lifelong Learning – MALL Magyar Nepfoiskolai Tarsasag – Hungarian Folk High School Society Socrates – Accompanying measures 2002–2003 (14 mesecev)
Adults Learning and Participating in Education – ALPINE Institute of Lifelong Learning, Queens's University of Belfast Socrates – Grundtvig 2001–2004
European Certificate of Basic Skills Certificate University of Edinburgh Leonardo da Vinci – Community vocational training Action Programme 2001–2004
Multi-country Integrated System for Improved ODL Networking – MISSION National Council for Distance Education, Apertus Public Foundation Socrates – Minerva 2001–2003
Adult Education in Southeast Europe Helping Democracy, Stability and Development Institut für Internationale Zusammenarbeit Des Deutschen Volkschule-Verbandes e.V. Pakt stabilnosti 2001–2003
Vocational training 2000-868-LDV, SL-9907.04   Phare 2001–2002
Teden vseživljenjskega učenja v Jugovzhodni Evropi – TVU-EBIS Inštitut za mednarodno sodelovanje pri Nemški zvezi ljudskih univerz (IIZ/DVV, zdaj dvv international), Bonn, Nemčija Pakt stabilnosti (Izobraževanje odraslih v Jugovzhodni Evropi) 2000–2003
European Thematic Network in University Continuing Education –THENUCE+ University of Liege Socrates – Erasmus 2000–2003
Improving Open and Distance Leraning in a Network – NETCAMPUS EuroPACE Socrates – Minerva 2000–2002
Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe – ETGACE University of Surrey, Guildford, United Kingdom 5. Framework Program 2000–2002
Adult Education in Southeast Europe Helping Democracy, Stability and Development Institut für Internationale Zusammenarbeit Des Deutschen Volkschule-Verbandes e.V. (dvv international) Pakt stabilnosti 2000 (6 mesecev)
Modernisation of Curricula, Certification and Assessment in Vocational Education for Youth and Adults in Slovenia Aalborg Technical College, International Department Oester Uttrip Vej DK Phare MOCCA 2000 (6 mesecev)
Stocktaking, Clarification of Concepts and Definition of Methodology Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Slovenija Phare MOCCA – PAP MOCCA 1999–2000
Basic Adult Education as the Path Back into Society AOF-Uddannelsescenter (AOF-EC), Danska Phare LIEN 1998–2000
Mreža informacijsko- dokumentacijskih centrov – ALADIN UNESCO Institute for Lifelong Learing (UIL)   1998–1999
Phare Democracy Andragoški center Slovenije (ACS) Phare Democracy 1993–1994

 

Program Vseživljenjsko učenje
Program Vseživljenjsko učenje
Program Vseživljenjsko učenje

 

2013–2015
2013–2015

 

2013–2015

 

Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 (Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007–2013)Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki