Članstvo v EAEA

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1953. Pod svojim okriljem ima blizu 140 ustanov članic iz več kot 40 držav. Poglavitne naloge EAEA so:

  • zagovorništvo – še posebej kar zadeva politiko neformalnega izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja –, sodelovanje z državnimi in regionalnimi oblastmi, mnogimi nevladnimi organizacijami z mednarodnim ali državnim dometom, dejavno članstvo v evropskih združenjih in platformah ter zastopanje civilne družbe v delovnih skupinah in na konferencah Evropske komisije;
  • izdaja publikacij, poročil, priročnikov ter kratkih informacij o aktualnih dogajanjih v izobraževanju odraslih;
  • podpora mreženja članic EAEA in drugih deležnikov v izobraževanju odraslih v Evropi in svetu, sodelovanje z nosilci odločitev na ravni EU ter drugimi raziskovalnimi in razvojnimi ustanovami, vključno z univerzami;
  • povezovanje s svojimi članicami kot nosilci ali partnerji v projektih Erasmus+.

Andragoški center Slovenije je že vrsto let dejaven član EAEA, skupaj z njimi smo v zadnjem času uresničili kar nekaj pobud, na primer ustanovitev Interesne skupine za vseživljenjsko učenje pri Evropskem parlamentu; v skupini Slovenijo zastopa dr. Milan Zver.

Z EAEA smo sodelovali tudi v številnih projektih, na primer ARALE – Večja ozaveščenost o izobraževanju in učenju odraslih, BeLL – Učinki vseživljenjskega učenja, KYL – Spoznaj svoj življenjski slog in druge, trenutno pa teče projekt DIMA – Orodje za razvoj, izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih.

Združenje EAEA je pred kratkim izdalo Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju. Besedilo smo prevedli in ga opremili s slovenskimi primeri in zgodbami učečih se:

Aktualno:

  • 18. in 19. 2. 2016 je ACS gostil člane Izvršnega odbora EAEA - 11  vidnih predstavnikov evropskega izobraževanja odraslih. Prvi dan so večinoma namenili svojemu zasedanju, sestali pa so se tudi s predstavniki ACS, ADS, ZLUS in CMEPIUS-EPALE. V petek zjutraj jih je sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, nato pa so se sestali s predstavniki nastajajočega foruma učečih se in obisk zaključili s svojim sestankom.
  • EAEA v okviru projekta European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) v marcu začenja brezplačno on-line usposabljanje, ki se bo naslanjalo na sporočila Manefsta o učenju v 21. stoletju; prijave zbirajo do 10. marca, več tukaj.
  • EAEA zbira primere dobre prakse za priznanje 'EAEA Grundtvig Award 2016' na temo 'Izobraževanje odraslih in begunci'; prijave so odprte do 17. aprila, več tukaj.
  • EAEA poziva k podpisu listine Adult Education Mobility Charter, s katero želijo prispevati k izboljšanju dostopa za (mlade) izobraževalce odraslih do programov mobilnosti; več tukaj.

EAEA deluje tudi prek Facebook-a, Twitter-ja in YouTube.

English >>
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki