Profi-Train


 

Naziv projekta:

Profesionalizacija učiteljev spretnosti na delovnem mestu 

Naziv projekta v angleščini:

Trainer-competence for work-based basic skills Profi-Train

Kratica:

Profi-Train

Časovni okvir:

november 2017– april 2020

Program:

Erasmus+ K2:  Profesionalizacija učiteljev spretnosti na delovnem mestu

Spletna stran:

 https://pismenost.acs.si/mednarodni-projekti/profi-train

Koordinator:

Nemčija
 

Partnerske države:

Avstrija, Češka, Grčija, Malta, Slovenija in Švica (tihi partner)

Kontaktna oseba:

Mag. Estera Možina (T: 01 584 2591, E: ester.mozina@acs.si)

Namen:

Projekt se naslanja na  obstoječa znanja v partnerskih državah pri razvoju prenosljivih in gibkih profesionalnih načinov usposabljanja učiteljev spretnosti v izobraževanju odraslih in poklicnem usposabljanju – poučevanju, vodenju in pripravi učiteljev – v smeri njihove profesionalizacije. V projektu se razvija gibke učne pristope, ki se bodo testirali v 7 sodelujočih državah.

Cilji:

 

  • Razvoj, pilotno preizkušanje in evalvacija koncept profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, ki ga sestavljajo trije deli – priročnik za samostojni študij, šest modulov za izvedbo usposabljanja in vodnik za deležnike.
  • Prilagoditev koncepta profesionalnega razvoja za prenos in uporabo v partnerskih državah.
  • Diseminacija novega koncepta na nacionalnih in Evropski ravni. 

Opis:

Usposabljanje na delovnem mestu, ki poleg poklicnega usposabljanja vključuje tudi učenje in pridobivanje temeljnih spretnosti, postaja v evropskem prostoru izviren način, kako doseči slabše izobražene in nizko usposobljene zaposlene delavce in vplivati na njihov razvoj temeljnih spretnosti. Različni nacionalni in evropski projekti ter implementirane strategije s tega inovativnega načina usposabljanja na podlagi ugotovitev iz neposredne prakse povzemajo različne načine, kako oblikovati ustrezen dostop do podjetij in zaposlenih, učenje in razvoj spretnosti ter kompetenc na delovnem mestu ter opisujejo organizacijske strukture, ki spodbujajo razvoj na tem področju. Izkazalo se je tudi, da morajo biti za uspešnost strategij za nadaljnjo izobraževanje slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev programi učenja na delovnem mestu profesionalno zasnovani. V okviru projekta PROFI-TRAIN bodo razviti produkti za testiranje in evalvacijo koncepta usposabljanja in profesionalnega razvoja kadrov.

Pričakovani rezultati:

Predvideni rezultati projekta so:

  • priročnik o razvoju spretnosti na delovnem mestu za samostojno učenje (Self-study Manual),
  • šest tematskih modulov za usposabljanje, namenjenih neposredni izvedbi seminarjev (Curricularly edited thematic modules) in
  • Evropski vodnik o pomenu in načinih usposabljanja iz temeljnih spretnosti zaposlenih na delovnem mestu, namenjen deležnikom (European roadmap for stakeholders),
  • projektno poročilo in strokovni članek z opisom stanja in potreb v partnerskih državah (Professionalization of work-based basic education),
  • izveden pilotni preizkus nastalih produktov v neposredni praksi znotraj vseh projektnih držav partneric.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki