IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalna dejavnost Andragoškega centra poteka v tesni povezavi z evalvacijsko, raziskovalno in razvojno dejavnostjo Centra, uspešno pa si pomagamo tudi z učenjem iz tujih primerov dobre prakse. Naši izobraževalni programi so namenjeni vsem izobraževalcem, ki odrasle učijo, jim svetujejo ali zanje v različnih okoljih in na ravneh izobraževalnega sistema organizirajo izobraževanje. V programih, ki jih razvijamo, izobraževalci odraslih dograjujejo svoje pedagoško in andragoško znanje, izmenjujejo izkušnje, se seznanjajo z novostmi v izobraževalnem delu z odraslimi, ali pa si zaradi potreb svojega primarnega poklicnega dela in osebnega razvoja šele pridobivajo temeljno znanje in spretnosti za izobraževalno delo z odraslimi. Posebno skrb namenjamo usposabljanju učiteljev v programih formalnega izobraževanja na vseh ravneh zahtevnosti

Izobraževalna dejavnost je raznolika in obsega:

  • razvoj izobraževalnih programov temeljnega andragoškega spopolnjevanja, 
  • usposabljanje strokovnjakov, ki sodelujejo pri izpeljavi in uveljavljanju razvojnih projektov Andragoškega centra in njihovih rezultatov v izobraževalno prakso,
  • specializirane programe izobraževanja (po željah naročnikov) ter programe za pridobitev mednarodnih certifikatov (za učinkovito vodenje izobraževalnih procesov),
  • informativna in izobraževalna srečanja za širšo strokovno javnost,
  • pripravo domačih in mednarodnih izobraževalnih prireditev (konference, posveti).

Več informacij najdete na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki