MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodna dejavnost ACS poleg sodelovanja v mednarodnih projektih obsega še sodelovanje v mednarodnih organizacijah in projektnih skupinah s področja izobraževanja odraslih, obiske tujih strokovnjakov na ACS, študijsko izpopolnjevanje delavcev ACS v tujini, sodelovanje na mednarodnih konferencah, objave v tujem tisku in druge oblike sodelovanja, med slednjimi izpostavljamo sodelovanje partnerjev iz srednjeevropskih držav – Forum o prihodnosti izobraževanja odraslih (Future Forum – FF).

V letu 2017 sta dve predstavnici ACS sodelovali v treh mednarodnih skupinah:

  • Ekspertni skupini za spretnosti odraslih (Expert Group on Adult Skills) pri Evropski komisiji,
  • Stalni skupini za kazalnike in ciljne vrednosti (SGIB) pri Evropski komisiji,
  • Koordinaciji uresničevanja prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki