O CENTRU

Dobrodošli na spletni strani Andragoškega centra Slovenije (ACS), ki je že 25 let osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi z dne 27. septembra 1991. V letu 2017 zaokrožujemo četrt stoletja uspešnega pospeševanja razvoja izobraževanja odraslih in sodelovanja pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja.

ACS vsa ta leta pripravlja strokovne podlage in evalvacije ter spremlja razvoj sistema izobraževanja odraslih; razvija različne neformalne in formalne oblike učenja\; razvija programe za povečanje pismenosti odraslih in še zlasti skrbi za povečanje dostopnosti izobraževanja in učenja izobraževalno in učno prikrajšanih skupin odraslih. Pri tem razvija potrebno infrastrukturo za podporo učenju, modele samoevalvacije kakovosti in vrednotenja predhodno pridobljenih znanj ter skrbi za strokovno izobraževanje in usposabljanje andragoških delavcev. Strokovno in najširšo javnost obvešča o vseh teh procesih in dosežkih ter prispeva k širjenju zavesti o pomenu in vlogi izobraževanja odraslih.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki