PROJEKTI ESS

Vseživljenjsko učenje je eno od prednostnih področij, ki jih Evropska unija podpira s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS). S črpanjem teh sredstev se je tudi Sloveniji ponudila dodatna spodbuda za razvoj vseživljenjskega učenja in s tem tudi izobraževanja odraslih.

Andragoški center Slovenije je že v programskem obdobju 2004–2007 uspešno izpeljeval različne razvojne projekte s področja izobraževanja odraslih s podporo sredstev ESS.

V obdobju 2009 do 2011 smo s pomočjo sredstev ESS izvajali dva velika projekta, od katerih je bil eden namenjen ustvarjanju in prenosu novega znanja v omrežje izvajalcev izobraževanja odraslih, drugi pa razvojnemu delu na področju pismenosti in priznavanju predhodnega znanja:

Tudi v obdobju 2011 do 2014 smo s pomočjo ESS sredstev izvajali dva velika projekta, ki predstavljata nadaljevanje aktivnosti, začetih v obdobju od 2009 do 2011. Prvi projekt je bil namenjen predvsem usposabljanju in spopolnjevanju andragoških delavcev s temeljnim ciljem, da si pridobijo znanje, ki ga potrebujejo pri opravljanju svojega dela, drugi pa razvojnemu delu na področju pismenosti ter področju ugotavljanja in priznavanja neformalnega učenja:

V obdobju 2016 do 2022 s pomočjo ESS sredstev izvajamo tri projekte, ki predstavljajo nadaljevanje aktivnosti iz prejšnjih programskih obdobij, in sicer:
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki