PROMOCIJA

Promocijsko dejavnost smo na ACS začeli sistematično razvijati leta 1996 s projektom Teden vseživljenjskega učenja, z leti pa je postala njena vloga pri udejanjanju politike in prakse izobraževanja in učenja (odraslih) priznana in nepogrešljiva. V okviru teh nalog organiziramo domače in mednarodne prireditve in na njih sodelujemo, prek spletnih strani ACS in biltena e-Novičke stopamo v stik s strokovno in najširšo javnostjo, sodelujemo z različnimi mediji ter izdajamo promocijska gradiva.

Namen te dejavnosti pa ni zgolj obveščanje in predstavitev dogajanj, pač pa želimo:
  • širiti zavest o potrebnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih ter njegovi prisotnosti v vseh življenjskih okoliščinah,
  • prispevati k najširšemu razumevanju izobraževanja odraslih kot gonilne sile za vseživljenjsko nadgrajevanje znanja in spretnosti, zviševanje zaposljivosti, osebnostno rast ter sožitje v skupnostih,
  • spodbujati vedoželjnost in pozitivno naravnanost do učenja ter spreminjati ustaljene predstave o njegovi (ne)dostopnosti,
  • prispevati k temu, da bi postal glas učečih se vse bolj slišen in vpliven.
Ključni dejavnik za uresničevanje naštetih ciljev je partnerstvo ACS z javnostmi na vseh ravneh – od najširše politične, akademske, strokovne pa do laične javnosti in medijev. Sinergijsko delovanje doma nadgrajujemo s prenosom naših izkušenj in znanj v mednarodni prostor, kjer smo prepoznani kot eden prvih in najdejavnejših članov mednarodnega gibanja za promocijo izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.
 
Trenutno sodelujemo v projektu Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015-2017 v Sloveniji
Projekt je namenjen popularizaciji sporočil prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Poudarek je na pridobivanju temeljnih zmožnosti in drugih ključnih kompetenc odraslih.
 

Projekt je namenjen popularizaciji sporočil prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Poudarek je na pridobivanju temeljnih zmožnosti in drugih ključnih kompetenc odraslih. Projekt je sestavni del raznolikih prizadevanj držav članic EU, da pod vodstvom Evropske komisije v čim večji meri uresničijo strateške usmeritve novega akcijskega načrta za učenje odraslih in ga približajo vsem javnostim.

 

Projekt je namenjen popularizaciji sporočil prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Poudarek je na pridobivanju temeljnih zmožnosti in drugih ključnih kompetenc odraslih. Projekt je sestavni del raznolikih prizadevanj držav članic EU, da pod vodstvom Evropske komisije v čim večji meri uresničijo strateške usmeritve novega akcijskega načrta za učenje odraslih in ga približajo vsem javnostim.

 

Projekt je namenjen popularizaciji sporočil prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)ter izobraževalne politike doma in v EU, predvsem pa ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu. Poudarek je na pridobivanju temeljnih zmožnosti in drugih ključnih kompetenc odraslih. Projekt je sestavni del raznolikih prizadevanj držav članic EU, da pod vodstvom Evropske komisije v čim večji meri uresničijo strateške usmeritve novega akcijskega načrta za učenje odraslih in ga približajo vsem javnostim.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki