RAZISKAVE

Raziskovalno delo na področju izobraževanja odraslih je ena od temeljnih nalog Andragoškega centra Slovenije, zapisanih tudi v njegovem aktu o ustanovitvi.

Raziskovalni projekti se pretežno ukvarjajo s proučevanjem vprašanj, ki so pomembna za politiko in razvoj izobraževanja odraslih. Načrtno raziskovalno delo o politiki, sistemih, strategijah in konceptih, o različnih prijemih, o dejavnikih, ki vplivajo na procese in dosežke, predstavlja temelj za premišljene in medsebojno usklajene ukrepe, ki so pogoj za učinkovito politiko na področju izobraževanja odraslih.

V raziskovalnih projektih se ustvarja novo znanje, Andragoški center pa kot osrednja nacionalna ustanova za izobraževanje odraslih skrbi tudi za nastajanje temeljne strokovne literature, ki omogoča ustvarjanje slovenskega strokovnega izrazja na področju izobraževanja odraslih.
 
Nacionalni raziskovalni projekti se praviloma pridobijo s sodelovanjem na javnih razpisih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, mednarodni pa s sodelovanjem na mednarodnih razpisih kot je na primer šesti okvirni program EU. Andragoški center pa lahko v domačih kot tudi v mednarodnih raziskovalnih projektih sodeluje kot partner na podlagi povabila.Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki