SVETOVANJE

 Svetovanje je poleg izobraževanja tista dejavnost, ki pomaga strokovnim delavcem v omrežju izobraževanja odraslih in odraslim pri načrtovanju, izpeljevanju in vrednotenju izobraževanja. Obe ciljni skupini (izobraževalce in udeležence) seznanjamo z novostmi v izobraževanju in učenju odraslih, z razpisi, pomembnimi za izobraževanje odraslih, s sistemskimi vprašanji, s vprašanji in dokumenti, povezanimi z usmeritvami Evropske skupnosti, odrasle spodbujamo in motiviramo za vključevanje v vseživljenjsko učenje. Razvijamo različne oblike svetovalnega dela: 

  • Splošno svetovanje, povezano z izobraževanjem odraslih, opravljajo vsi strokovni delavci ACS. V enem letu opravimo okrog 1.800 svetovalnih ur za ustanove in strokovnjake, ki izobražujejo odrasle, in tudi za posameznike, ki se želijo sami izobraževati. V letu 2010 smo pripravili publikacijo o svetovalni dejavnosti ACS – Svetovalna dejavnost Andragoškega centra Slovenije. V njej predstavljamo dejavnost svetovanja ter najpogostejša vprašanja, ki nam jih ustanove in posamezniki zastavljajo.
  • Za posameznike in strokovnjake imamo 24 ur na dan odprt Svetovalni kotiček  na spletu. Ustvarili smo obsežno bazo odgovorov za pomoč tistim, ki potrebujejo informacijo in nasvet.
  • Z vprašanji svetovanja v izobraževanju odraslih se ukvarjamo tudi študijsko. V letih 1997–2000 je ACS izpeljal več študij, povzetek ugotovitev le-teh pa zaokrožil z izdajo priročnika Svetovanje v izobraževanju odraslih (2000). Študije so bile podlaga tudi za razvoj in vzpostavitev svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – pod okriljem projekta ISIO.
  • V zadnjih letih podpiramo strokovni razvoj svetovalnega dela v izobraževanju odraslih z novimi pristopi, tudi promocijskimi,  novimi bazami podatkov, novimi svetovalnimi pripomočki, z uvajanjem novih pristopov presojanja in razvijanja kakovosti idr. 
  • Pomemben poudarek dajemo tudi mednarodnemu sodelovanju in predstavitvi dejavnosti v evropskem prostoru (projekt EBIS).Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki